دسته‌بندی: خانواده

Développez-votre-potentiel ۰

چگونه احساس ارزشمند بودن داشته باشیم؟

ما اغلب خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، اما این مقایسه در نهایت باعث میشه اعتماد به نفس ما ضعیف و ضعیف تر بشه. به جای مقایسه خودتون با بقیه، اونجوری که هستین خودتون رو بپذیرین.