نوین زی

مرغ لیمویی ۰

مرغ لیمویی

با توجه به سایز سینه ی مرغی که استفاده می کنید، باید بدانید که آنها قبل از ران مرغ می پزند

نان موز ۰

نان موز

حالا نان پخته شده را از فر بیرون آورده و اجازه دهید