برچسب‌خورده: کودک

istock_000045202542small ۰

۵ مهارت مهم که هر کودکی باید داشته باشد

مهارت هایی که بچه های بزرگتر و دوقلوها در شرایط اضطراری نیاز به رسیدگی دارن و یا باید به تنهایی برای اون ها سرمایه گذاری کنن، چیزهایی هستن که ما بزرگسالان هم هرروزه به آنها نیاز داریم.